Lyssna

"EPALE är ett stöd när vi utvecklar våra projekt"

Irina Sadakova, vuxenlärare och samordnare för internationella projekt hos Sundbybergs vuxenutbildning är en av EPALE:s ambassadörer. Här berättar hon hur hon använder sig av plattformen.

Irina Sadakova, vuxenlärare och samordnare för internationella projekt hos Sundbybergs vuxenutbildning

Irina Sadakova, vuxenlärare och samordnare för internationella projekt hos Sundbybergs vuxenutbildning.

EPALE är en inspirationskälla för Irina Sadakova när hon arbetar med skolans internationella projekt. Ofta får hon en aha-upplevelse av att läsa EPALE-bloggen och alla de projektbeskrivningar som går att ta del av.

– Det är otroligt intressant att upptäcka hur många infallsvinklar man kan utgå ifrån för att utveckla vuxenutbildningen. Det är också inspirerande att få insyn i hur organisationer samarbetar för att göra vuxenutbildning ännu bättre och mer modern, säger Irina Sadakova.

När hon vill hitta projektpartners för till exempel jobbskuggning har hon stor nytta av plattformen och funktionen ”Hitta projektpartners”.Hon och hennes kollegor har skapat ett fint partnerskap med europeiska kollegor och tillsammans driver de nya projekt. De får bra nätverk och många kontakter via plattformen.

– Alla våra projekt har startat via EPALE som fungerar som benchmarking, från vilken jag kan få förståelse för att vår idé är bra och kan utvecklas vidare i ett projekt. Det ger oss modet att skriva en ansökan! "Tillsammans når vi längre!" är mitt motto i allt som jag tar mig för inom internationellt samarbete och skolans Erasmus+ projekt, säger Irina Sadakova.

Sprider aktiviteter via verktyget

Irina Sadakova berättar att EPALEs blogg är ett av de enklaste vägarna för att dela med sig av erfarenheter, reflektioner och projektresultat. Hon och hennes kollegor har publicerat artiklar efter jobbskuggningar och när skolan tar emot lärare från andra vuxenutbildningar i EU.

– Förutom att sprida information utanför skolan så sprider vi också internt så att alla våra kollegor har möjlighet att läsa artiklarna. Det hjälper till att öka medvetenheten om projektaktiviteterna i skolan och bidrar till att förbättra Erasmus+-projektens status som ett verktyg för skolutvecklingen, säger Irina Sadakova.

Flera projekt igång under 2021

Sundbybergs vuxenutbildning har just nu flera pågående projekt inom Erasmus+. "Modernisering av Sundbybergs vuxenutbildning genom internationellt samarbete" är en del av ett skolutvecklingsprojekt och handlar om att genomföra kompetensutveckling utifrån de utvecklingsbehov som Sundbybergs vuxenutbildning har och stödjer i sin utvecklingsplan.

– Projektet fokuserar på utveckling av nya inlärningsmiljöer med användning av digitala verktyg och söker efter de nya pedagogiska lösningarna i klassrummet för att kunna tillgodose samhällsbehovet och bidra till integration av nyanlända i samhället i Sundbyberg.

Ett annat projekt är "Omvårdnadspedagogernas kompetensutveckling inom arbetsplatsförlagt lärande och språkutvecklande arbetssätt i
Sundbybergs stad". Det handlar om internationell kompetensutveckling av sju lärare inom omvårdnadsprogrammet, en yrkesutbildning på gymnasienivå som leder till undersköterskeexamen inom äldreomsorg och personlig assistans. Fokus ligger på att hitta nya undervisningsmodeller, former och arbetssätt för att få en bättre organisation av arbetsplatsförlagt lärande (APL).

– Målet är att kunna erbjuda en effektiv yrkesutbildning med hög kvalitet inom omvårdnadsprogrammet även för elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling.

Har ni något projekt som är nytt för i år?

– Ja, vi startar vårt första Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt i år. Sex skolor i Europa samarbetar för att möjliggöra implementering och kontinuerlig förbättring av samhällen med öppet lärande inom vuxenutbildning. Idén baseras på Open Class modellen som har utvecklats på vuxenutbildningen Encora i Belgien. Just nu implementerar vi den här modellen på Sundbybergs vuxenutbildning, vi har ett partnerskap med skolor från Slovenien, Spanien, Belgien och Finland.

Fakta EPALE

EPALE, The Electronic Platform for Adult Learning in Europe, är en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande i Europa. Du hittar fortbildningskurser och samarbetspartners, du kan nätverka och dela goda exempel, nyheter, länkar och rapporter. Du kan registrera dig och delta oavsett tid.

EPALE