Inspireras av projekt inom yrkesutbildning

2018-04-26

Inspireras av organisationer och människor som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Här får du en bild av vad ett samarbetsprojekt innebär och vad vidarebildning i ett annat land kan göra för dig och din organisation inom yrkesutbildning.