Lyssna

VETree bevarar träd för framtiden

Tack vare projektet VETree finns det numera utbildningsmaterial om skötsel av gamla träd på sex olika språk . ”Nu bygger vi vidare med ett certifieringssystem”, säger Vikki Bengtsson från Pro Natura.

Vikki Bengtsson.

VETree står för Vocational Education and Training on Veteran Trees och var ett europeiskt projekt inom Leonardo Da Vinci, programmet för livslångt lärande. Målet var att samla in befintligt kunskapsunderlag gällande skötsel av skyddsvärda träd och sammanställa detta till en grundläggande kurs för arborister, skogsbrukspersonal, parkförvaltare och landskapsarkitekter. Man utvecklade även en kurs för kursledare som skulle sprida kunskapen vidare.

– Kursmaterial har testats grundligt och vi har utbildat kursledare som nu ska kunna hålla den grundläggande kursen. 45 kursledare finns nu som kan sprida budskapet i sina respektive länder och organisationer och sedan själva arrangera grundläggande kurser, berättar Vikki Bengtsson.

Certifieringssystem är på gång

Vikki Bengtsson har jobbat i över 25 år med frågor som rör skyddsvärda träd i Storbritannien och Sverige. Idag arbetar hon som ekolog/naturvårdskonsult hos Pro Natura.

Trots att det finns en stor mängd kunskap kring skötsel av skyddsvärda träd inom trädvårds- och skogsbrukssektorn finns det för närvarande inget sätt för de mest kunniga entreprenörerna att sticka ut ur mängden. Inköpare av trädvårdstjänster för skyddsvärda träd får därför svårigheter att välja ut passande professionella leverantörer.

– Därför bygger vi vidare på framgången hos VETree-projektet med VETcert, ett certifieringssystem för skötsel av skyddsvärda träd, säger Vikki Bengtsson.

VETcert har tio samarbetspartner från sju europeiska länder: Sverige, Storbritannien, Belgien, Spanien, Frankrike, Tjeckien och Tyskland inklusive European Arboricultural Council som verkar i 23 europeiska länder. De samarbetar alla inom programmet Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning. Programmet ger finansiering för att ta fram något som behövs i det pedagogiska arbetet. Det handlar om utveckling och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten.

Kvilleeken

 

– Vi kommer att öka kunskapsnivån och kvaliteten i skötsel av skyddsvärda träd och därmed förhoppningsvis bevara många fler av våra äldsta och mest värdefulla träd för kommande generationer, säger Vikki Bengtsson.

Varför engagerar ni er i internationellt samarbete?

– Det är alltid givande att få andra perspektiv. Ett exempel är sättet att bedöma om ett träd ska beskäras. Det har olika grunder i olika länder, i exempelvis Spanien beskär man träd efter månfas.

– Det ger också bra kontakt med myndigheter som annars är mycket svårt som konsultföretag att nå. Vi är oftast “utanför” kunskapskretsen och får inte ta del av information som sprids inom myndighetsvärlden. Våra nätverk har ökat och vi har lärt oss mer.

Vad uppfattar du som de viktigaste framgångsfaktorerna när man driver ett projekt?

– Att ha en bra projektidé med klara mål. Det är också bra om man kan träffas i verkligheten innan eller i samband med projektansökan. Regelbunden kontakt emellan partners med regelbundna interna deadlines och avstämningar är viktigt.

Varifrån fick ni finansiering?

– Från programmet Erasmus + strategiska partnerskap yrkesutbildning. Strategiska partnerskap är från och med 2021 ersatta med Erasmus+ partnerskap.