Lyssna

”Vi vill så klart skicka våra elever på utlandspraktik igen”

Hallå där... Camilla Alenäs, rektor på SKF Tekniska gymnasium i Göteborg, hur viktigt är internationella samarbeten och utbyten för er verksamhet och hur påverkar coronapandemin er? "Internationell yrkespraktik är extremt viktigt för oss, det är ett av de tre ben som vår verksamhet bygger på. Utan det benet tippar pallen."

Camilla Alenäs, rektor på SKF Tekniska gymnasium– I september måste det vara klart hur vi ska genomföra nio veckors praktik för årskurs tre under 2021. Allra helst vill vi kunna skicka våra elever på APL utomlands igen.

Skolan vill inte ersätta yrkespraktiken med digital distanspraktik men vårterminen 2021 kanske måste bli ett undantag.

– En elev skulle till exempel kunna genomföra sin APL för en kvalitetsavdelning i ett annat land men rent praktiskt utföra tester och analyser i Göteborg.

Det kommer ta tid att ta fram en ny typ av APL och framför allt att arbeta in idén hos skolans mottagande organisationer och fabrik i Göteborg, berättar Camilla Alenäs.

Skolor i Sverige har ställt om till att arbeta mer digitalt. Kommer den utökade kompetensen leda till att tröskeln för digitala internationella samarbeten blir lägre?

– Vår tröskel för digitala internationella samarbeten har hela tiden varit ganska låg men vi vill ge eleverna helhetsupplevelsen med att ta till sig ett annat lands kultur och arbetskultur på plats. Praktiken utomlands är mycket värdefull.

Har du själv genomfört internationella samarbeten eller utbyten någon gång?

– Ja, jag har genomfört flera internationella samarbeten/utbyten och även "jobbskuggning". Finns det ett tydligt syfte och en bra plan så brukar det vara fantastiskt lärorikt.