Lyssna

Både lärare och elever på Yrkesgymnasiet i Malmö tar bussen när det är dags för kompetensutveckling och arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands. De delar också boende, lagar mat tillsammans och återvinner sitt avfall. Men framför allt är deras Erasmusprojekt en del av en övergripande satsning på hållbarhet.

Elever på Yrkesgymnasiet i Malmö och Friesland College i Nederländerna gör sin APL tillsammans.

För eleverna på Yrkesgymnasiet i Malmö finns hållbarhetstanken med redan från start. Under sitt första år på skolan får de bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling och skillnaderna i förutsättningar för oss människor, beroende på var i världen vi föds och växer upp.

– Vi utgår från Rädda Barnens material ”Livets lotteri”, berättar Sara Ghazarian, förstelärare och en av projektägarna. Det föder tankar om framtiden som har med alla aspekter av hållbarhet att göra.

Eleverna ska göra medvetna val

Hållbarhetsarbetet fortsätter och utvecklas under utbildningens andra år för att under sista året mynna ut i en möjlighet att få göra en APL-period utomlands. Målet är anställningsbara, öppna och toleranta elever som känner igen sig i den europeiska identiteten och kan göra medvetna och gröna val.

– Eleverna brinner för det här, fortsätter Sara Ghazarian. Många har ångest över vad som händer med klimatet och vi vill från skolans sida förmedla vad vi tillsammans kan göra för att förändra utvecklingen.

Ville Peltomäki och Sara Ghazarian

Mindre snack, mer verkstad

Grunden i helhetssatsningen på hållbarhet är ett mobilitetsprojekt inom Erasmus+ i samarbete med Friesland College i Nederländerna. Projektet innebär att en fjärdedel av tredjeårseleverna på Yrkesgymnasiet i Malmö kan göra sin APL tillsammans med nederländska elever på arbetsplatser som Friesland College har avtal med. Och att nederländska elever på motsvarande sätt kan komma till Sverige.

– Inom samarbetet kan vi göra intressanta jämförelser när det gäller grön hållbarhet inom våra yrkesområden, menar Ville Peltomäki, lärare, projektägare och skolans Erasmuskoordinator. Våra elever på bygg- och anläggningsprogrammet kan till exempel undersöka materialval, hur man bygger broar och hur man hanterar återvinning. Målet är att båda parter ska bli bättre! Och även våra APL-platser ska vara goda exempel när det gäller hållbarhet. Vårt motto är mindre snack och mer verkstad.

Hållbarhetsperspektivet finns alltid med

Hela hållbarhetssatsningen är förankrad i skolans styrdokument. Och samarbetet med Friesland College omfattar inte bara eleverna – alla lärare är också med. De har möjlighet att antingen jobbskugga en kollega eller delta i annan form av kompetensutveckling.

Svenska lärare på besök på Friesland College

– Vi vill att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör och integrera yrkesämnena med resten av utbildningen, säger Sara Ghazarian. Det vi gör på lektionerna ska spegla det eleverna jobbar med i framtiden. Vi vill bygga broar till samhället utanför, både lokalt och globalt. Fordonsindustrin är ett bra exempel. Våra fordonselever måste ha ett grönt tänk eftersom det fossila bränslet kommer att ta slut. Och det finns fler tankar – vi prövar oss fram.