Gå till huvudinnehåll

Genom internationella utbyten och samarbeten får lärare möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som skolan höjer sin utbildningskvalitet. I förlängningen gynnar det individers färdigheter och kvalifikationer, stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper samt tolerans och mångfald.

Varför ska skolan satsa på internationellt samarbete och utbyte? 

Vi lever i en föränderlig värld där en global kontext ställer nya krav på individer och organisationer. Internationella samarbeten och utbyten är ett sätt att: 

 • Utbyta erfarenheter. 
 • Skapa nätverk med kollegor i andra länder.
 • Utveckla sin kompetens.
 • Utveckla kvalitetsarbete.

Fördelar för skola, elever och lärare

Fördelarna med internationell utbyte och samarbete är många för alla involverade i skolutbildningsområdet. Exempelvis kan det konkret: 

 • Utveckla nya pedagogiska idéer.
 • Öka personalens kompetens att arbeta internationellt.
 • Resultera i verktyg för innovativa sätt att arbeta med olika målgrupper.
 • Skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten.
 • Öka personalens motivation med hjälp av interkulturella erfarenheter och nya arbetssätt.

 Detta skapar långsiktiga förutsättningar för att:

 • Fördjupa ämneskunskaper.
 • Uppfylla mål i läroplaner och styrdokument.
 • Utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter.
 • Skapa erfarenhetsutbyten.
 • Kompetensutveckla lärare, pedagoger och övrig personal.
 • Fortsätta att utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter när projektet är avslutat.
 • Öka skolans attraktionskraft.
 • Ge elever ökad motivation och nya kunskaper.

Hur fungerar ett internationellt projekt?

Skolor har olika behov, därför finns olika möjligheter inom programmen. Gemensamt är dock att utgångspunkten för ett internationellt projekt ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. 

 • Projekt sker mellan svenska skolor eller organisationer och skolor i andra länder.
 • Skolor kan samarbeta med andra organisationer om syftet är att stärka skolan
 • Projekt kan omfatta alla typer av deltagare så som lärare, övrig personal och elever.
 • Det finns möjlighet till lärarutbyten, undervisning utomlands eller att "skugga" en utländsk kollega i arbetet.
 • Deltagare i projekt kan även delta i internationella kurser och konferenser.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden ligger er organisations utvecklingsbehov som styr vilket program som passar just er ansökan. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

 • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom er organisation?
 • Vad kan ett ett internationellt sammanhang tillföra?
 • Har ni förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor ni vill utveckla, och var befinner de sig? 
 • Vilka aktiviteter ger er den kompetens ni behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt?
 • Vem ska delta från er organisation - pedagoger, beslutsfattare eller volontärer?

Ansök om bidrag till projektfinansiering 

En ansökan är ett uttryck för er långsiktiga plan för verksamheten. 

 • Vilket program ni bör söka beror på era utvecklingsbehov.
 • Ansökan görs vanligtvis av skolan, huvudman eller annan organisation.
 • Det är organisationen i Sverige som ansöker om bidrag för studentutbyten. 
 • Ansökningsperioden varierar både för program och per år och görs på digitala- eller PDF-formulär.
 • Programmen har olika bidragsnivåer, krav och kriterier.