Lyssna

Den globala skolan

I över tjugo år har Den globala skolan stöttat svensk utbildning i lärande för hållbar utveckling (LHU). Verksamheten är sedan augusti 2022 avvecklad hos UHR och vi vill tacka alla som varit med och bidragit och samtidigt uppmuntra till att fortsätta det viktiga arbetet med LHU. Sida driver nu Den globala skolan i egen regi.

På Sidas webbplats hittar du mer information. 

Den globala skolan hos Sida

I den animerade filmen får du en snabb introduktion till LHU. Klicka på bilden för att starta filmen!

Om grunderna för avvecklingen av Den globala skolan hos UHR