Lyssna

Svensk förskola och skola ska ge barn och elever de kunskaper och förmågor som krävs för att främja en hållbar utveckling. Därför måste du som jobbar med utbildning och barnomsorg också jobba med lärande för hållbar utveckling (LHU).

I vår animerade film får du en snabb introduktion till LHU. Klicka på bilden för att starta filmen!

Verksamheten ställs in

Regeringen har ändrat regleringsbrevet till Sida, som skär ner budgeten för olika verksamheter redan i år. Den globala skolans verksamhet har därför ställts in. Vi arbetar med att anpassa informationen på denglobalaskolan.se efter omständigheterna. Mer information om nedskärningarna

Aktuella seminarier