Lyssna

Vi behöver en avgränsad uppföljning av Den globala skolans verksamhet!

Har du erfarenhet av att följa upp skolutvecklingsinsatser eller kompetensutveckling för lärare? Lämna ett anbud i vår direktupphandling!

Den globala skolan riktar sig framför allt till lärare, skolledare och annan pedagogisk personal som jobbar i förskolan och skolan. Det övergripande målet är dock att barn och unga ska få tillräcklig kunskap för att kunna delta i den demokratiska processen, göra medvetna val, utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning och arbeta för en hållbar värld.

Nu vill vi veta om vi når det målet, i vilken utsträckning och på vilket sätt. Är lärande för hållbar utveckling ett integrerat perspektiv i undervisningen och skolgången som helhet på de förskolor och skolor som Den globala skolan samarbetar med? Vi behöver en färdig rapport i oktober 2022. 

Sista dag att lämna in anbud är 25 april!

Mer information om uppdraget och hur du lämnar ett anbud hittar du i uppföljningsdirektivet (pdf)

Anbudsförfrågan (pdf)