Nytt material för internationella projekt.

Planerar du för ett utbytesprojekt när pandemin är över? Som stöd för en diskussion kring riskhantering har Den globala skolan tagit fram femton etiska dilemman med fokus på situationer som kan dyka upp i internationella samarbetsprojekt med lärar- och elevutbyten. Festande, förälskelse, hemlängtan och HBTQ-frågor är några exempel på ämnen.

Etiska dilemman under utbyten