Lyssna

14-15 oktober är det dags för årets nätverksträff med Nätverket för internationalisering av lärarutbildningar i Sverige (NILS).

Att samverka över institutions- och nationsgränser – det är temat för årets digitala nätverksträff med NILS, Nätverket för internationalisering av lärarutbildningar i Sverige. I en tid som kräver hållbara lösningar uppstår både nya möjligheter och utmaningar med internationalisering. Konferensen ger plats för olika perspektiv på arbete med både internationalisering på hemmaplan och utbyten.

Huvudtalaren Martyn Barret är professor emeritus i psykologi vid University of Surrey i Storbritannien och expert i Europarådet. Han fokuserar på PISA:s ramverk för global kompetens och hur vi kan förbereda våra unga för en inkluderande och hållbar värld.

Vid sidan av huvudföreläsningen bjuder konferensen på valbara föreläsningar och workshoppar där bland andra Den globala skolans Anna Mogren och Amela Fific medverkar. Deras workshop handlar om interkulturalitet, att utgå från den mångkulturella gruppen som en resurs och ta tillvara individers olika bakgrund i en lärsituation. De tar också upp hur man som lärarstudent kan få ut så mycket som möjligt av sin utlands-VFU.

Från UHR medverkar även Helena Björck, handläggare för Erasmus+, som presenterar myndighetens nyheter om internationella möjligheter som är relevanta för lärarutbildningar och Nina Ahlroos, ansvarig för Euroguidance Sweden som arbetar med internationalisering för vägledare.

NILS nätverksträff äger rum online 14-15 oktober. Du kan läsa mer om programmet och anmäla dig direkt hos Högskolan Väst!

Program för NILS nätverksträff

Anmälan