Den globala skolan är med och arrangerar ett seminarium om förebyggande arbete om våldsbejakande extremism under årets MR-dagar.

MR-dagarna - eller mänskliga rättighetsdagarna - är Nordens största mötesplats för mänskliga rättigheter. I år arrangeras MR-dagarna i Jönköping den 9-11 november och temat är de mänskliga rättigheternas framtid. 

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Den globala skolans programpunkt - seminariet "Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism" - är ett samarbete med huvudarrangörerna Jönköping University och Jönköpings kommun. Programmet är mer aktuellt än någonsin och speciellt anpassat för pedagoger. Föreläsarna Christer Mattsson och Marco Nilsson tar upp problemen med våldsbejakande extremism och vilka lösningar som finns inom utbildning. Seminariet avslutas med frågestund och exempel på förvaltningsövergripande arbete mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun.

MR-dagarna

I dag, när respekten för mänskliga rättigheter minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

MR-dagarna vänder sig till myndigheter, kommuner, politiker, forskare, ideella organisationer och till alla som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Syftet är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, fördjupa och bredda det offentliga samtalet och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och myndigheter.

Mer om MR-dagarna hittar du på mrdagarna.nu