I slutet av januari kan du som jobbar med lärande för hållbar utveckling på huvudmannanivå i kommunens utbildningsförvaltning haka på en träff med Chefsnätverket Education for Sustainable Development (CESD). Rubriken är ”Lärande för hållbar utveckling med fokus på helhet – går det?”

CESD består av skolchefer som arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling (LHU), hållbarhetsstrateger och representanter för särskilt inbjudna organisationer. Målet är att tillsammans skapa likvärdiga förutsättningar för LHU och möjligheter för barn och unga att utveckla en handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling.  Det sker genom arenor för samverkan mellan olika aktörer i samhället och en gemensam kunskap utifrån vetenskaplig grund.

Träffen i Uddevalla

29-30 januari håller CESD sin sjätte träff sedan starten 2016. Den här gången i Uddevalla. På programmet står bland annat en föreläsning med Den globala skolans Anna Mogren som presenterar sin avhandling om LHU ”Guiding principles of transformative Education for Sustainable Development in local school organizations; Investigating whole school approaches through a school improvement lens”. Förutom föreläsningar och tillfällen till erfarenhetsutbyten och tips, består programmet av grupparbeten om det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna.

Mer information och anmälan

I nätverkets inbjudan kan du läsa mer om programmet och anmäla dig till nätverksträffen. Sista anmälningsdag 16/12.