Det handlar om frågor som klimat, demokrati, jämställdhet och jämlikhet - om hur vi lever våra liv idag och hur vi vill leva i fortsättningen. Om hur vi som jobbar i skolan kan ta vara på engagemanget för hållbarhetsfrågor hos våra barn och unga och rusta dem med kunskap. För framtiden.

Alla anställda i skolan ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det står i läroplaner och andra styrdokument. Men vad är lärande för hållbar utveckling egentligen? På den här sidan kan du se filmer som på olika sätt speglar lärande för hållbar utveckling, eller LHU som det också kallas. Hur kan du göra? Vad kan det betyda för ditt arbete och dig som person? Varför är det viktigt? Det är några frågor som får svar i filmerna. 

Känner du att du behöver stöd i arbetet med LHU på din skola? Kontakta oss!

Mer information

På vår webbplats har vi samlat information och material som kan vara ett stöd både för dig som vill börja arbeta med LHU och för dig som vill ha en fördjupning. 

Om lärande för hållbar utveckling

Om Den globala skolan

Så har andra gjort

Startsidan denglobalaskolan.se

Den globala skolan

Den globala skolan arrangerar avgiftsfri fortbildning för skolpersonal, ledning och beslutsfattare i lärande för hållbar utveckling i hela Sverige. Vi är en del av Universitets- och högskolerådet. 

FILM Lärande för hållbar utveckling - vad är det?

Den globala skolans regionansvariga ger sin syn på begreppet.  
 

FILM Lärande för hållbar utveckling - hur går det till?

Den globala skolans regionansvariga ger några exempel hur du kan arbeta med lärande för hållbar utveckling.

FILM Lärande för hållbar utveckling - demokrati och värdegrund

Bo Hellström och Martin Flower tar upp en grundläggande del av lärande för hållbar utveckling.

FILM Lärande för hållbar utveckling - professionellt och privat

Amela Fific berättar om hur hennes arbete med lärande för hållbar utveckling påverkat henne såväl i yrket som i vardagen.

FILM Lärande för hållbar utveckling - skolledningens betydelse

Anna Mogren delar med sig av sina erfarenheter av arbete med lärande för hållbar utveckling tillsammans med skolledare.