Gå till huvudinnehåll

Beställ ett tryckt exemplar eller ladda ner en pdf!

"Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur styrdokumenten förhåller sig till lärande inom området. Nu finns den i reviderad upplaga med tio nya konkreta och inspirerande exempel på hur lärande för hållbar utveckling kan bli ett verktyg för att förverkliga såväl de globala målen som nationella läroplansmål och mål på lokal nivå. Du kan antingen beställa den utan kostnad i UHR:s publikationsbutik eller ladda ner den som pdf.

UHR:s publikationsbutik

"Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola"