17 också! är ett nytt läromedel om de globala målen för högstadiet och gymnasiet. Bakom materialet står Läroriket som tillhandahåller allt från konventionella läroböcker till spel, workshops och rollspel för skolformer från förskola till komvux. Fokus ligger på hållbar utveckling och värdegrundsfrågor. 

17 också!