Lyssna

Korta filmer som visats under Skolan möter världen 2021 och 2022.

Utblick Indien

Diskussion

Vilka begränsande normer ser du i ditt klassrum? Hur skapar du delaktighet för alla?

Utblick Paraguay

Diskussion

På vilket sätt är ojämika förhållanden i svenska skolor ett hot mot demokratin?

Utblick Bosnien-Hercegovina

Diskussion

Hur arbetar du som lärare för att motverka segregation, rasism och polarisering?

Utblick Sydafrika

Diskussion

Vilka utmaningar möter du hos dina elever och hur påverkar det deras möjligheter att ta del av sin utbildning?

Utblick Kenya: Rebuilding education for SDG:s post Covid-19

Diskussion

Hur kan vi stötta och skydda barn som måste studera hemifrån?

Utblick Myanmar: Teaching for peace in a worrying time

Diskussion

Hur kan vi utbilda kring mänskliga rättigheter?

Utblick Mexiko: Lär dig i frihet och dialog!

Diskussion

Vilka elever riskerar att lämnas utanför i Sverige? Varför? Och vad kan vi göra åt det?