Tre korta filmer som först visades under Skolan möter världen 2021. Till varje film hör en diskussionsfråga.

Utblick Kenya: Rebuilding education for SDG:s post Covid-19

Diskussion

Hur kan vi stötta och skydda barn som måste studera hemifrån?

Utblick Myanmar: Teaching for peace in a worrying time

Diskussion

Hur kan vi utbilda kring mänskliga rättigheter?

Utblick Mexiko: Lär dig i frihet och dialog!

Diskussion

Vilka elever riskerar att lämnas utanför i Sverige? Varför? Och vad kan vi göra åt det?