Material för att undervisa om kontroversiella frågor

Europarådet har tagit fram två skrifter för lärare respektive skolledare för att de ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Skolverket har översatt materialet till svenska. Syftet är att ge stöd i klassrummet och skapa möjligheter för att göra skolan till en trygg plats där eleverna fritt och utan oro kan diskutera frågor som rör dem. Materialet hjälper även läraren att utveckla olika strategier för att skapa en öppen och respektfull dialog och att tillsammans med andra personalgrupper leda den sortens samtal. 

Materialet för skolledare heter ”Hantera kontroversiella frågor”. Materialet för lärare ”Undervisa om kontroversiella frågor”. Båda finns att ladda ner på Skolverkets webbplats. 

Skolverket

Den globala skolan erbjuder hel- eller halvdagsfortbildning kring hur du kan använda det nya materialet för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Du får prova olika metoder som tar upp frågor som väcker känslor, till exempel frågor om rasism, jämställdhet och hbtq-frågor. Låter det intressant? Kontakta den som är ansvarig för Den globala skolan i din region. Du hittar alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.