Lyssna

PeaceWorks arbetar inom fem områden: ungas organisering, feminism, antirasim, global rättvisa och ickevåld.

PeaceWorks material "Min skola" är ett antirasistiskt projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Genom materialet får både pedagoger och elever effektiva verktyg för att motverka rasismens olika uttryck och själva uppnå positiva attitydförändringar. En grundläggande tanke i materialet är att skapa ett inkluderande och positivt klimat i klassrummet. 

Min skola