Lyssna

Övning 11

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Orten där bor är beroende av gruvindustrin. För att verksamheten ska fortsätta krävs det att hela staden flyttas annars kommer jobben att försvinna. Hela kvarteret där du växte upp och lekte som barn kommer att rivas. Många är positiva men det finns en oro för hur miljön kommer att påverkas och för de kulturella värdena som försvinner.

  • Vad tycker du?
  • Har du hört om något liknande? 
  • Finns det en hållbar lösning på dilemmat? Hur ser den ut?

Fördjupning

Läs mer om mål 11 på UNDP:s webbplats globalamalen.se. Vilka delmål finns under mål 11? Vilka av delmålen tror du är viktigast att jobba med globalt sett? Vilket delmål är mest akut? Vilket delmål är viktigast för Sverige?

Webbplatsen globalamalen.se

Leta rätt på en tidningsartikel eller nyhet som anknyter till dilemmat och diskutera i klassen.