Lyssna

11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Över hälften av jordens befolkning* bor i städer. Det kommer att stiga* till 70 procent år 2050. Städer som växer skapar nya möjligheter för ekonomisk utveckling, men bidrar till att skillnader mellan människor ökar. Det kan också ha negativ påverkan på miljön*. Många flyttar in till städerna. Det gör att vi måste tänka mer på miljön och att det ska vara ekonomiskt och socialt hållbart i städerna.

Hållbar utveckling av städer betyder att man bygger och planerar bostäder, allmänna platser*, transporter, återvinning* och hantering av kemikalier* på ett hållbart sätt. För att göra städerna säkra och hållbara måste man planera så att ingen lämnas utanför.

Svåra ord

  • Befolkning: människor som bor i ett land.
  • Att stiga: att öka.
  • Miljö: det som vi har omkring oss, till exempel innemiljö, naturen, arbetsmiljö.
  • Allmänna platser: till exempel torg, parker och idrottsplatser.
  • Återvinning: något som vi använder igen, till exempel att återvinna tidningar, plast och metall.
  • Hantering av kemikalier: att använda farliga ämnen på ett säkert sätt.