Lyssna

13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet förändras och det är ett riktigt hot mot hela mänskligheten. Utsläppen* av växthusgaser i miljön ökar. Risken för att temperaturen på jorden ökar mer än två grader är stor. Det kan bli mycket farligt för alla våra system i naturen, vattnet i havet, produktionen av mat, tillgången till vatten, hälsan och säkerheten för människor. Det kan också leda till fler naturkatastrofer*.

Redan nu ser vi hur farliga dessa förändringar är och därför måste vi göra något. Genom utbildning, nya idéer och nya lagar kan vi göra viktiga förändringar för klimatet och för att skydda planeten. Förändringarna ger också stora möjligheter att göra vår infrastruktur modernare. Det kommer att skapa nya jobb och det är bra för en positiv utveckling i hela världen.

Svåra ord

  • Utsläpp: att släppa ut något i miljön till exempel från bilar, båtar och flyg.
  • Naturkatastrof: till exempel översvämningar.