Lyssna

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Samhällen* där vi kan leva i fred och utan våld är både ett mål och verktyg* för hållbar utveckling. Inkluderande institutioner* som är rättvisa och tar ansvar är grunden för att kunna styra ett samhälle utan konflikter, korruption* och våld. Alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma tillgång till rättvisa. Alla ska ha möjlighet att kunna påverka och kräva ansvar av dem som fattar besluten.

I ett samhälle med konflikt och våld är det svårt att skapa en positiv utveckling. Människor, ekonomi, miljö och det sociala i en konflikt – alla berörs på ett negativt sätt. I länder med krig och långa konflikter är det svårast att minska fattigdomen. Ett starkt rättssystem* och mänskliga rättigheter är grunden till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Svåra ord

  • Inkluderande samhällen: samhällen där ingen lämnas utanför.
  • Verktyg: fysiska verktyg som hammare eller såg eller muntliga verktyg som språk.
  • Institution: till exempel en skola eller olika myndigheter.
  • Korruption: att till exempel muta polisen eller politiker.
  • Rättssystem: polis, domstolar och institutioner.