Lyssna

Mål 7 Hållbar energi för alla

Hållbar, säker och förnybar* energi* och rena bränslen* är grunden för att möta problem som finns i världen idag, till exempel fattigdom och klimatförändringar*. Många människor i världen har inte elektricitet. Behovet av energi växer i hela världen och det kommer att öka med 37% till år 2040.

Många växthusgaser* som släpps ut, kommer från vårt sätt att använda fossil energi *. De förnybara energikällorna* blir billigare, säkrare och effektivare. Vi kan ändra hur vi producerar och använder energi. På det sättet får vi en säkrare tillgång till elektricitet för alla utan att vi skadar planeten.

Svåra ord

  • Förnybar: något som kan användas igen.
  • Energi: till exempel elenergi eller bränsle.
  • Bränslen: till exempel bensin, diesel eller gas.
  • Klimatförändringar: väder handlar om några dagar och klimat är väder över lång tid. Klimatet förändras exempelvis genom att temperaturen på jorden blir varmare.
  • Växthusgas: till exempel koldioxid från flyg och bilar eller metan från kor och risodlingar.
  • Fossil energi: till exempel olja, kol eller gas.
  • Energikälla: därifrån energin kommer. Till exempel en oljekälla eller en gaskälla.