Lyssna

RealStars är en anti-traffickingorganisation som jobbar med ett positivt budskap: Fair Sex. Det betyder att sex ska ske på lika villkor, med ömsesidighet och respekt, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

RealStars har skapat konceptet Fair Sex-skolor som bygger på att skolan ser över var de står idag, utbildar lärare, anordnar temadagar och säkrar att Fair Sex integreras i undervisningen. I det webbaserade interaktiva läromedlet och spelet "Nätverket" får dina elever kunskap och verktyg att diskutera frågor som rör sexövergrepp, kränkningar, sexhandel och trafficking.

Fair Sex: Nätverket