Lyssna

Svenska FN-förbundet strävar efter en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.

Genom olika projekt lyfter Svenska FN-förbundet frågor om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter och visar på hur FN arbetar med hållbar utveckling. De tar även fram utbildningsmaterial med koppling till de globala målen. 

Material om mänskliga rättigheter 

Material om utveckling och de globala målen

Material om fred och säkerhet

Material om FN