Sveriges Konsumenter kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.