Lyssna

Sveriges Konsumenter kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val.

För lärare erbjuder organisationen flera olika utbildningsmaterial för att hjälpa unga att bli starkare, aktivare och mer hållbara konsumenter.

Stilmedveten - om hållbar textil- och modekonsumtion

Omskaparna - om hållbarhet och kreativitet (åk 4-6)

Upptäckardagar - om ung konsumentmakt

Globala målen