Lyssna

I tjugo år har vi kunnat erbjuda fortbildning i lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer.

Vi vänder oss till dig!

Vår verksamhet bygger på samarbete. Du som är skolledare, eller huvudman för en skola eller en lärarutbildning, kan tillsammans med oss planera och genomföra fortbildning i lärande för hållbar utveckling för större eller mindre grupper. Det kan handla om att möta elevernas klimatångest, om hur skolan kan arbeta inkluderande, om värdegrund, mänskliga rättigheter och allt annat som ryms inom begreppet hållbar utveckling. 

Du som är lärare, pedagog eller tillhör en annan yrkeskategori som arbetar i förskola och skola, kan tipsa din chef om Den globala skolan. Du kan också delta i något av våra seminarier med öppen anmälan.

Vi arrangerar seminarier

Varje år arrangerar vi omkring 150 seminarier runt om i Sverige tillsammans med våra samarbetspartners. Seminarietemat anknyter alltid till någon av aspekterna av lärande för hållbar utveckling. Bakom seminarierna står våra åtta regionansvariga som alla är experter på didaktik och hållbar utveckling och finns på olika ställen i landet. I vår seminarielista hittar du både aktuella seminarier och seminarier vi arrangerat det senaste året.

Vi förmedlar och tar fram pedagogiskt material och material för kompetensutveckling

På vår webbplats samlar vi material från myndigheter, organisationer och samarbetspartners. Det finns framförallt material för förskola, grundskola och gymnasium men även en del för vuxenutbildning. Vi har också material för kompetensutveckling av personalen, till exempel filmade föreläsningar och LHU-podden.

Vi visar på kopplingen mellan undervisning och globala, nationella och lokala hållbarhetsmål

Vår verksamhet bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030, Sveriges nationella hållbarhetsmål och målen som finns i läroplaner och andra styrdokument för förskolor och skolor. Vi hjälper dig att använda lärande för hållbar utveckling som en väg till måluppfyllelse.

Under 2020 påbörjade Skolinspektionen en granskning av hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling. När resultatet kommer kan vi vara en resurs för att åtgärda brister.

Vi stöttar kommuner

En del kommuner väljer att samarbeta med oss kring lärande för hållbar utveckling på ett övergripande plan. Det kan innebära att vi till exempel arrangerar en serie seminarier för alla kommunens lärare eller en speciell workshop för ämneslärare på gymnasiet. Vi kan också stå för fortbildning på teman som integration, jämställdhet eller de globala målen eller vara bollplank för kommuner som vill satsa på hållbarhet i utbildningen eller på internationellt samarbete och utbyte. Har du frågor eller kanske en idé som du vill pröva? Kontakta någon av våra medarbetare som finns i din region.

Syftet med Den globala skolan är att bidra till skolutveckling genom

  • insikt i globala frågor
  • möten med människor och kulturer
  • deltagaraktiva arbetssätt
  • kunskap om och tillämpning av framgångsfaktorer för skolans arbete.

Vårt övergripande mål är att barn och elever i svensk förskola och skola ska få tillräcklig kunskap för att delta i den demokratiska processen, göra medvetna val, utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning och arbeta för en hållbar värld.

Verksamheten finansieras av Sida. De flesta av våra arrangemang är avgiftsfria.