Lyssna

På gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik står lärande för hållbar utveckling i fokus. Det viktigaste är att alla känner sig delaktiga och att alla kan göra skillnad, säger Moniqa Lindgren, som är förstelärare i internationalisering och skolambassadör för EU vid Örnsköldsviks gymnasium.

Energinivån är hög i samtalet. Moniqa Lindgren och Carola Byström pratar fort och avslutar ofta varandras meningar. Det syns att de arbetat tillsammans länge och att de trivs ihop. De berättar med stor inlevelse om många resor och viktiga möten men också om aktuella projekt och diskussioner som de just nu har med eleverna på Parkskolan i Örnsköldsvik.

– Om inte vi själva är engagerade kan vi inte skapa något engagemang hos eleverna, säger Carola Byström. 

De är båda specialpedagoger och det personliga engagemanget är centralt. Det genomsyras av deras intresse för de globala frågorna och viljan att förmedla de perspektiven till eleverna på ett levande sätt.

Viktiga utbyten

Under årens lopp har Carola Byström och Moniqa Lindgren genomfört en rad utbytesprojekt. Förutom resor med eleverna till Tyskland och Portugal, har de organiserat en rad lärarutbyten, bland annat med Färöarna, Norge och Christchurch på Nya Zeeland. Tack vare bidrag från programmet Atlas fick de resan till Nya Zeeland finansierad. Men Moniqa Lindgren betonar också vikten av ett starkt stöd från den egna skolledningen, som stod bakom dem.

– Det är väldigt värdefullt med chefer som verkligen ser hur viktigt det är med utbyten. Att de förstår att det inte är någon semesterresa utan att det är massor med jobb, men att det också ger väldigt mycket för hela vår verksamhet!

DGS Delaktighet och engagemang 2.jpg

Jordskalv och individualisering i Christchurch

I Christchurch var det särskilt arbetet med individualisering och att se varje barn som intresserade specialpedagogerna från Örnsköldsvik, men även hur nyazeeländarna integrerade musik och drama i undervisningen.

– Vi fick med oss väldigt mycket! Men något vi aldrig kommer att glömma är jordskalvet, säger Carola Byström och skrattar.

Första natten vaknade de av att huset skakade. Även om det var otäckt tyckte de samtidigt att det var intressant att få uppleva ett naturfenomen som påverkar så många människor på Nya Zeeland, som är beläget precis där de tektoniska plattorna nöter mot varandra och orsakar tusentals jordbävningar varje år.

– Skalvet pratade vi mycket om med våra elever när vi kom hem. De hade många frågor.

Det gäller att inte ge upp!

Efter Atlasutbytet i Christchurch sökte Moniqa Lindgren och Carola Byström bidrag genom Nordplus, som stöttar samarbeten mellan nordiska och baltiska länder. De ville lära sig mer om hur undervisningen i grannländerna, där det inte finns några särskolor, fungerar. Först fick de avslag.

– Det gäller att inte ge upp! När vi fick avslag gjorde vi ett omtag, hittade nya partners och skrev om ansökan, berättar Moniqa Lindgren och betonar återigen hur viktigt det är med skolledningens stöd eftersom ansökningsarbetet är väldigt tidskrävande.

Vid andra försöket blev deras ansökan godkänd och den här gången gick resorna till Norge och på Färöarna.

Inkludering på Färöarna

– Det var verkligen spännande att se hur olika många saker är, trots att vi ligger ganska nära varandra geografiskt, berättar Carola Byström.

I Norge och på Färöarna är skolorna öppna för alla barn oavsett diagnos, men även om det inte fanns någon särskola märkte Moniqa Lindgren och Carola Byström att barnen i alla fall delades upp i olika grupper och att de nordiska kollegorna hade många frågor om hur arbetet organiserades i Sverige.

– Vi hade mycket att lära av varandra och våra olika arbetssätt.

DGS Delaktighet och engagemang 3.jpg

Spännande med valjakt

Samtidigt som lärarna diskuterade inkludering och arbetsmetoder gjorde ungdomarna andra kunskapsutbyten. De jämförde allt från högtider och traditioner, till språk och mat. Valjakten på Färöarna skapade särskild nyfikenhet och Carola Byström berättar hur de svenska eleverna fascinerades av valflockarna som passerade kusterna och hur köttet fördelades mellan invånarna som deltog i jakten.

– Det är ofta de konkreta skillnaderna som skapar mest diskussioner och engagemang hos våra elever.

Den globala skolan "superb fortbildning”

Men det är inte bara de internationella resorna som varit viktiga för att stärka arbetet med lärandet för hållbar utveckling på gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik. Moniqa Lindgren och Carola Byström lyfter också betydelsen av alla föreläsningar som Den globala skolan arrangerar, såväl lokalt som online och på den årliga konferensen ”Skolan möter världen”.

– Vi var alldeles stjärnögda första gången vi åkte ned till Stockholm för ”Skolan möter världen”. Först och främst var det jättebra föreläsningar, men samtalen med utställare, organisationer och andra kollegor på raster och vid den stora middagen var också alldeles fantastiskt. Det var helt enkelt superb fortbildning, sammanfattar Moniqa Lindgren.

Goda rutiner skapar utveckling

I det egna arbetet på skolan är det heller inte alltid de stora upplevelserna som betytt mest, utan de goda och enkla rutiner som de lyckats skapa under åren som gått.

– Ett exempel är att alla elever ska plocka fram en nyhet varje vecka, som vi lyfter och diskuterar. Ofta försöker vi knyta an till de globala målen eller göra jämförelser med hur det ser ut i andra länder, berättar Carola Byström.

Om nyhetshändelsen handlar om arbetsvillkor i Sverige kan det leda till samtal om skyddsutrustning eller arbetslösersättning i Indien. Handlar det om vatten och avlopp kanske de diskuterar bristen på dricksvatten globalt och hur man kan verka för en mer jämlik värld. Carola Byström berättar att eleverna blivit allt duktigare på att göra intressanta nyhetsurval och att de själva ser helt andra saker nu än vad de gjorde när de började med den här uppgiften.

Demokratikafé

Carola Byström och Moniqa Lindgren har också engagerat sig i ett återkommande demokraticafé där eleverna får träffa förtroendevalda politiker och lyfta lokala frågor om allt från likabehandling till otrygga utomhusmiljöer – en diskussion som lett till ett politiskt beslut om ny utomhusbelysning. Delaktigheten är enormt viktig för att skapa engagemang och förändringskraft, menar de båda pedagogerna.

– Något av det viktigaste för oss är att alla ska känna att de kan bidra, få sin röst hörd och att alla kan göra något för att skapa positiv förändringingar.

Text: Magdalena Vogt

Foto: Privat