Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Varmt välkommen till en intensiv fortbildningsförmiddag med både förläsningar och workshoppar!

Seminarium i AlingsåsDen svenska skolan byggdes för ett samhälle i utveckling, men hur formar vi en skola där alla barn, elever och studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att utvecklingen också ska vara hållbar? För att klara det måste skolan ställa om till en utbildning för hållbar utveckling. Hur gör vi det och vilken roll har eleverna i arbetet?

Program

08.30   Inledning 
Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och Alströmergymnasiet.

08.45   Blir världen bättre?
Föreläsning med Sida-alumnen Stina Johansson som har gjort en fältstudie i Indien om miljörörelser och kampen för rättvis fördelning av vatten. Med statistik, berättelser, deltagande övningar och exempel från sin fältstudie belyser hon hur de globala målen om hållbar utveckling hänger ihop med miljörörelser i Indien, svenskt bistånd och synen på fattigdom.

09.15   Utbildning för hållbar utveckling
Föreläsning med Anders Jidesjö, lärare och forskare med fokus på internationella studier som rör elevcentrerade förhållningssätt och utbildningars relevans vid institutionen för TEMA, Linköpings universitet.

10.15   Fika

10.45   Workshoppar
1. Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling
Under 2018 lanserar Skolverket en modul om lärande för hållbar utveckling i sin serie av moduler för kollegialt och strukturell kompetensutveckling. Du får veta på vilket sätt modulen kan vara behjälplig i planerandet av ämnessamverkan kring komplexa samhällsfrågor.

2. Att undervisa om kontroversiella frågor
Nytt materialet från Europarådet som Skolverket översatt till svenska för att det ska kunna användas i undervisningen om kontroversiella frågor. Frågorna är ofta komplicerade och har inga enkla svar. De väcker starka känslor och konflikterna leder till misstänksamhet och misstro.
Bo Hellström leder övningar på temat rasism, jämställdhet, hbtq-frågor med mera.

12.00   Slut

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se