Skolans undervisning ska vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Hur kan vi förhålla oss till klimatångest och klimatet som ett komplext samhällsproblem?

Seminarium i Alingsås

Kunskap om en hållbar samhällsutveckling är snabbt föränderlig, komplex och kräver återkommande uppmärksamhet inom utbildning. Det här seminariet handlar om klimatfrågan och hur vi kan förhålla oss till den som en del av hållbar utveckling på vetenskaplig grund.

Komplexa samhällsfrågor kan verka svåra att förstå och skapar därför ibland oro och osäkerhet bland elever och lärare. Med stöd av forskning i miljövetenskap och beprövad erfarenhet inom psykologin kan vi få nya förhållningssätt till och hjälp att hantera svåra frågor i undervisningen.

På programmet

Komplexa frågor i utbildning för hållbar utveckling Porträtt Anna Mogren
Anna Mogren, regionansvarig för Den globala skolan, startar förmiddagen med en interaktiv övning där deltagarna själva får förhålla sig till olika perspektiv av ett komplext samhällsproblem. Den globala skolan arbetar med hur sådana frågor får plats i utbildning och undervisning. Du får ta del av konkreta verktyg och erbjudanden till skolan.

Klimatet, vetenskapen och en bättre framtid Porträtt Mikael Karlsson
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH föreläser. Klimatkrisen är ett faktum. Den är allvarlig men möjlig att motverka. Vissa ifrågasätter vetenskapen, andra menar att åtgärder är dyra, några säger att det är kört. Mikael Karlsson beskriver vetenskapsförnekelse, hur den kan motverkas och hur vi tillsammans kan bygga en bättre framtid.

Klimatpsykologin i glappet mellan kunskap och handling Porträtt Paula Richter
Paula Richter, från Klimatpsykologerna och Psykologer för hållbar utveckling föreläser om att vara verksam i ett myller av klimatångest, miljöintresse och teknikoptimism. Samhället står inför enorma utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet att vi måste agera, vi vet vad vi borde göra och vi vet att det behöver ske nu. Vad är det som hindrar oss? Och hur kommunicerar vi med varandra för att förena våra krafter? 

Anmälan

Anmäl dig via länken. Länk till anmälan