Anmälan är stängd.

En eftermiddag med komplexa värdegrundsfrågor i fokus.

Seminarium i Enköping

Hur kan vi i skolan skapa en miljö där mänskliga rättigheter respekteras? Hur hanterar vi kontroversiella frågor? Hur undervisar vi om världen och värden?

I en tid där klyftorna mellan individer och grupper bara tycks öka är arbetet för ett inkluderande och jämlikt samhälle där alla människor får vara delaktiga särskilt viktigt. Som lärare på gymnasiet förväntas du undervisa om och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Målen betonar vikten av att undervisa om värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap. Samtidigt ställer en omvärld med extremism, populism, polarisering och ”fake news” allt högre krav på skolans roll i demokratin.

Program   Porträtt Mathias Demetriades

Agenda 2030
Mathias Demetriades ger en inblick i hur gymnasieskolans läroplan ger ett tydligt mandat för skolans demokratiuppdrag och hur Agenda 2030 kan bidra till det viktiga arbetet.

Vad är mångfald och hur vet vi att vi uppnått det?   Porträtt Zanyar Adami
Zanyar Adamis personliga och humoristiska berättelse börjar med en ensamkommande flykting från Kurdistan, som via förorten ”Arabdalen” och jobb som rekordung chefredaktör, nu verkar som filmregissör. Med prisbelönta tidskriften "Gringo" och filmer som "Svenne" ”Färgblind” och ”Anonyma” har Zanyar Adami initierat många debatter kring värdegrundsfrågor som identitet, maktstrukturer, svenskhet och ojämlikhet. 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.