Falun: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En fortsättning på skolans utvecklingsarbete kring lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på didaktik och lärande för hållbar utveckling. Seminariet består i huvudsak av workshoppar som ger dig ökad kunskap kring didaktik kopplat till lärande för hållbar utveckling och möjlighet att tänka kring din egen undervisning och hur den kan utvecklas.

Följande workshoppar ingår i programmet. Du kan läsa mer om dem under rubriken "Workshoppar".

  • Vilda problemens didaktik - att arbeta med komplexa frågor i klassrummet. Kajsa Kramming
  • Ta in kontroversiella frågor i klassrummet. Mathias Demetriades och Karolina Sandahl
  • Globala mål som didaktiska riktningsvisare. Lotta Dessen Jankell
  • Vem definierar vem och på vilka grunder? Ola Flennegård

Seminariet ingår i ett samarbete mellan Den globala skolan och Lugnetgymnasiet inom ramen för skolans utvecklingsarbete med lärande för hållbar utveckling. 

Anmälan

Anmälan sker internt.