Anmälan är stängd.

Vi fördjupar oss i det första av de globala målen tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

Seminarium i Göteborg

Som lärare förväntas du ta ansvar för att undervisa om Agenda 2030 och bidra till att uppfylla de globala målen. Därför har vi satt ihop en seminarieserie för dig som arbetar med barn och ungdomar från förskola till gymnasium för att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 1: Ingen fattigdom. Eftermiddagen inleds med två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter frågestund och fika med forskarna och lärarkollegor leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshoppar om hur man kan arbeta vidare med mål 1 i skolan. Dagen avslutas med pedagogiska tips. 

Medverkande forskare: Bent Jörgensen, institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet och Sandra Valencia, Mistra Urban Futures, Chalmers. Mer information om de medvekande hittar du till höger, eller längst ner om du tittar i mobilen!

Varmt välkommen!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Medverkande

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.