Erik Lundberg, Centrum för turism, Göteborgs universitet  Porträtt Erik Lundberg
Erik Lundberg är forskare vid företagsekonomiska institutionen och föreståndare vid Centrum för turism (CFT) - en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet. CFT har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet och en lång tradition av att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i kursutbud, samverkansprojekt och forskning.

 

Carl Wänström, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Porträtt Carl Wänström
Carl Wänström forskar och undervisar inom motivation, arbetsorganisation och Lean Management. Fokus ligger på hur man leder, organiserar och designar framtidens hållbara arbetsplatser. Hur kan ett hållbart arbetsliv för alla utformas? Carl Wänström är verksam vid avdelningen Supply and Operations Management på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.