Lyssna

Hur kan vi som lärare rusta våra elever för framtiden genom lärande för hållbar utveckling? Intern anmälan.

Sverige har förbundit sig att ge alla inom svensk utbildning de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbarhet. I läroplaner och styrdokument finns hållbarhetsmål som skolan ska leva upp till – men hur? Vad är ett lärande för hållbar utveckling och hur går det till? Hur kan skolan arbeta strategiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna? Hur kan alla ämnen vara med och bidra?

Under seminariet får du veta mer om hur de globala målen för hållbar utveckling kan skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld. Föreläsningen innehåller centrala hållbarhetsfrågor och didaktiska perspektiv på hållbar utveckling liksom pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030.

Lovisa Fhager LogothetisMedverkande

Lovisa Fhager Logothetis är sakkunnig och utbildare inom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling med spetskompetens inom de globala målen, barns rättigheter och mångfaldsfrågor. Hon har sin bakgrund i svenska och internationella organisationer som Läkare utan gränser, Teskedsorden och Unicef och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good, styrelseledamot i WONSA (World of no sexual abuse) och utsedd till årets FN-supporter. 

Även Amela Fific, regionansvarig för Den globala skolan, medverkar.

Anmälan

Anmälan sker internt.