Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Hur kan vi arbeta med de globala målen tillsammans med våra yngsta barn och elever?

2015 kom världens länder överens om sjutton globala mål för hållbar utveckling, mål som vi alla ska arbeta för att nå, oavsett var vi bor i världen. De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid och här är arbetet i förskolan och skolans tidiga år en viktig grund för förståelse. Ett stärkt stöd för frågorna finns också i förslaget till ny läroplan för förskolan.

Välkommen till ett seminarium som vill ge både kunskap, inspiration och konkreta förslag på hur du och din skola kan tänka kring och arbeta med de globala målen och lärande för hållbar utveckling – ett arbete som stärks ytterligare i det nya läroplansförslaget. Vi testar pedagogiskt material och varvar ett teoretiskt innehåll med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Du får också exempel på hur ni kan systematisera och synliggöra arbetet för att inspirera fler.