Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Workshop om lärande för hållbar utveckling i samband med elevturnén we_change

we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Varje år ger sig verksamheten ut på turné för att träffa, inspirera och ge tusentals unga möjlighet att engagera sig för en bättre värld. I samband med att turnén når Jönköping arrangerar vi en workshop för lärare.

Workshopen syftar till att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala mål för hållbar utveckling som FN antog 2015 och hur de kan integreras i skolan. Under workshopen får du ta del av pedagogiska verktyg från Den globala skolans och UNDP:s samarbete kring den nya boken “Blir världen bättre”. Materialet finns på www.globalamalen.se

Vi pratar om vad som utmärker ett lärande där globala hållbarhetsfrågor är i fokus. Vi provar några pedagogiska material som finns att tillgå digitalt. Workshopen är tänkt för alla ämnesinriktningar.

Obs! Eftermiddagen börjar i aulan 13.00 där både lärare och elever slussas vidare till respektive workshoplokal. Även lärare utan elever börjar i aulan.

Varmt välkommen!