Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Sveriges chans att påverka världen!

Seminarium i Jönköping

Hur ska Sverige förhålla sig till den kommande långtidsbudgeten i EU? Till asylpolitiken, den yttre gränsbevakningen och den fria rörligheten inom Schengen? Till insatser för klimatet, mot nedsmutsning av våra hav, till social sammanhållning, beskattning av stora multinationella bolag, dataskydd och integritetsfrågor? Och till bekämpning av terrorism och grov organiserad brottslighet?

Cecilia Wikström är Europaparlamentariker för Liberalerna sedan 2009. Hon är ordförande i utskottsordförandekonferensen, ordförande i utskottet för framställningar och chefsförhandlare av den reviderade Dublinförordningen och sitter som ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Över en tallrik soppa förklarar Cecilia Wikström hur svenska röster kan påverka beslut i EU och hur medborgare påverkas av EU:s beslut i sin vardag.

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Gratis sopplunch serveras från klockan 11.30 till de 50 första som har anmält sig. Fritt inträde. Vi välkomnar gymnasieelever i sällskap med lärare, men bjuder då bara på kaffe och te. Kontakta Anna Mogren på anna.mogren(at)denglobalaskolan.se om du vill ta med dig dina elever!

Temat för demokratisopporna i Jönköping under 2018 är demokrati som verktyg i  det svenska valet och kommande EU-val. Årets talare problematiserar vilka konsekvenser val i Sverige och Europa har inte bara för den enskilda individen, utan också för möjligheten att internationellt nå FN:s fastslagna globala mål för en hållbar utveckling. 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.