Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Seminarium om yrkesutbildningens möjligheter och utmaningar.

Seminarium i Karlskrona

Hur utrustar vi ungdomar med de kunskaper och färdigheter som krävs för anställning, jämställd arbetsmarknad, entreprenörskap och livslångt lärande – och för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling?

Välkommen till ett seminarium som vill belysa vad som i framtiden kommer att påverka yrkesutbildningen. Var ligger utmaningarna? Vilka är möjligheterna? Dagen erbjuder olika utgångspunkter genom föreläsningar, diskussioner, presentationer och erfarenhetsutbyten.

Medverkande

Troed Troedsson: Vad gör vi i framtiden?
Troed Troedsson är samhälls- och framtidsanalytikern som anser att vi borde tala mer om vad vi tänker göra och mindre om vad vi gjort. Vi behöver helt enkelt nya insikter och nytt bränsle för vår fortsatta utveckling. När föreläsningen är klar ska vi uträtta nya storverk. Men först vill vi bli förvånade, omruskade, inspirerade och provocerade.

Anders Jidesjö: Helhet och relevans i yrkesutbildningen
Anders Jidesjö är lärare och forskare med fokus på internationella studier och ämnesdidaktik som rör elevcentrerade förhållningssätt och utbildningars relevans vid Linköpings universitet. Anders visar hur helhet och relevans kan användas för att lära för framtiden och vilken roll känslor inför ett ämne har för motivation och inlärning, det vill säga kunskapernas affektiva dimensioner.

Johanna Lund Rockliffe: Hållbart företagande
Vad är det som driver ett företag att arbeta med hållbarhet och hur ser samspelet med samhället ut? Johanna Lund Rockliffe är ansvarig för utbildningar på Enact Sustainable Strategies. Hon berättar om hållbart företagande i praktiken och ger exempel på hur unga företagare arbetar innovativt för en mer hållbar framtid.

Janne Kontio: Att stimulera språkinlärning
Janne Kontio är lärare och forskare på Stockholms universitet och Karlstads universitet. Hans doktorsavhandling fokuserar på ämnesintegrerande språkinlärning bland yrkeselever på fordons- och transportprogrammet.

Medverkande

Ytterligare kontaktuppgifter

Bo Hellström
Den globala skolan
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se

Mats-Peter Krantz
Karlskrona kommun
mats-peter.krantz(at)karlskrona.se

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.