Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Taste-breakföreläsning om att förebygga våldsbejakande extremism i skolan.

Seminarium i Karlstad

Välkommen på en taste-breakföreläsning som vill ge lärare kraftfulla pedagogiska verktyg för att kunna möta elever i en dialog om rasism och främlingsfientlighet. Föreläser gör Christer Mattsson som är chef för Segerstedtinstitutet och har regeringens uppdrag att verka för inkluderande och tolerans i samhället. 

Ny avhandling

Christer Mattsson har under många år som lärare arbetat med frågan om extremism i klassrummet och de förväntningar som finns på skolan, men också med frågan hur de professionella i skolan förstår sitt uppdrag. Tidigare i år disputerade han med en avhandling inom ämnesområdet och har sedan dess flitigt deltagit i morgonsoffor och medierapportering kring utbildningens roll i arbetet med att förebygga terrorism i samhället.

Riktlinjer riskerar att underminera

I sin avhandling konstaterar Christer Mattsson att arbetet mot våldsbejakande extremism i svensk skola inte har kunnat påvisa några konkreta metoder eller arbetsformer så här långt. Däremot finns riktlinjer för hur lärare bör rapportera varningstecken, något som riskerar att underminera de tillitsfulla relationer som är grundläggande för pedagogiskt arbete.

Granskat 127 kommunala handlingsplaner

– Ingenstans i materialet jag granskat finns en beskrivning av vad som blir nästa steg när polisen, lärare och socialarbetaren sitter i samma rum och berättar för varandra vad de vet om radikaliserade ungdomar i sitt område, säger Christer Mattsson. Han har granskat 127 kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och skapat en bild av hur svenska kommuner tar sig an uppgiften att identifiera, avvärja och utbilda elever som bejakar våld och kan utgöra fara för vårt samhälle nu och i framtiden.

Till Christer Mattssons avhandling

Kungälvsmodellen

Christer Matsson är även grundare till Kungälvsmodellen som vill skapa förståelse för de drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.