Anmälan är stängd.

En eftermiddag om lärande för hållbar utveckling.

Seminarium i Linköping

Vad vet vi om världen egentligen? Hur kan vi få en mer nyanserad och rättvis bild? Går det att vara globala i det lokala? Det är några exempel på frågeställningar som seminariet tar upp till diskussion. Vi presenterar också Skolverkets nya lärmodul för hållbar utveckling.

Våra samhällen präglas av mångfald och pluralism. Det aktualiserar frågor om identitet, om hur vi kan få in globala perspektiv i undervisningen, hur vi ska närma oss det svåra och kanske kontroversiella och hur vi skapar en miljö där de mänskliga rättigheterna respekteras. 

De globala målen för hållbar utveckling betonar vikten av att undervisa om ekologiska perspektiv och värdegrundsfrågor som berör jämställdhet, kulturell mångfald och globalt medborgarskap. Ingen ska lämnas utanför. Människa, planet och ekonomi hänger ihop. Hur kan vi i skolan skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? 

Medverkar gör Mathias Demetriades, Den globala skolan, lärare, läromedelsförfattare och utbildare och Lovisa Fhager Havdelin med bakgrund i internationella organisationer som Läkare utan gränser, Unicef och Amnesty.

Varmt välkommen!

 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.