En eftermiddag om globala målen med fokus på mål 14.

Seminarium i Lycksele

Program

Gustav Hellström, biträdande universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet SLU, berättar om laxprojektet, aktuell forskning, sjukdomsproblematik, effekter av klimatförändringar och om laxens vandring.

Erika Åberg, Den globala skolan visar exempel från Bottniska vilken och Östersjön i ett globalt perspektiv. Du får också veta mer om de utbildningar som genomförs längs Vindelälven och hur arbetet knyts till de globala målen, specifikt mål 14 ”Hav och marina resurser”. 

Daniel Holmqvist, fiskekonsulent vid Vindelälvens fiskeråd, ger en inblick i laxfisket genom historien, förvaltning idag och restaurering av vattendrag.

Martin Emtenäs, journalist och programledare, avslutar med en betraktelse kring lax och människor och hur vi bättre kan bidra till att nå de globala målen genom att lära känna livet i naturen.

Medverkande