Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

En fortbildningsdag om hållbar utveckling i utbildning.

Seminarium i Lysekil

Demokrati är inte en självklarhet. I ett samhälle där rädslan för det okända växer och skapar avstånd mellan människor istället för att uppmuntra till samverkan måste demokratin kontinuerligt försvaras och återerövras.

Skolans demokratiska uppdrag är inte alltid enkelt, men viktigt. Allas lika rätt att uttrycka sig och få plats skapar trygghet för både elever och personal på en skola. Forskning visar att skolans gemensamma värdegrund, vid sidan av de styrande läroplanerna, är betydelsefull när det gäller att förena såväl skolämnen som elever och personal. Skolans värdegrund sammanfattar det som gemensamt ska försvaras, utvecklas och bygga skolans vardag.

Hur ser värdegrunden ut på din skola? Varmt välkommen till ett seminarium med både föreläsningar och aktivt arbete i workshop.

Delta tillsammans med ditt arbetslag

Observera att vi ägnar en större del av dagen till praktiskt arbete kring värdegrunden för den egna skola. För att det ska bli givande behöver du delta tillsammans med ett arbetslag från din skola. Vi uppmuntrar inte enskilt deltagande.

Första föreläsning öppen

Dagen inleds klockan 09.00 med en öppen föreläsning. Om du bara vill delta första timmen går det bra att komma själv och utan att anmäla sig. Föreläsare är Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet, lärare och expert på främlingsfientlighet och våldsbejakande extremism. Han talar om behovet av en värdegrund som alla på skolan kan känna igen sig i.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.

Medverkande