Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Kunskap, inspiration och verktyg för dig som jobbar i skolan!

Seminarium i Mamlö

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vårt samhälle. Eleverna ska bejaka och respektera demokrati och mänskliga rättigheter. De ska också utveckla förmågor som krävs för att kunna bli aktiva medborgare. Skolan får en viktig uppgift i att förmedla och förankra de värden som samhället vilar på. Det handlar om att förstå och förhålla sig till människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet, solidaritet och tolerans. Samtalet har stor betydelse och det kräver att lärare inte backar för kontroversiella frågor. 

Varmt välkommen till en eftermiddag där du får ta del av en föreläsning, två utställningar och pedagogiskt material som hjälper dig i ditt arbete.

Program

Utvecklingen av högerextremismen i Sverige
En föreläsning av Jonathan Leman om antisemitism, aktivism, propaganda och brottslighet samt hur man arbetar mot intolerans. Jonathan Leman arbetar på Expo med att kartlägga aktivism, propaganda och brottslighet inom extremhögern och fungerar också som en särskild resurs gentemot pedagoger som arbetar med Toleransprojektet.

"Mellan depression och världskrig" och "The Mexican Suitcase"
En guidad visning av Malmö Museers utställningar som beskriver Malmö och Sverige under 1930-talet respektive under spanska inbördeskriget. Utställningarna tar upp många samhällsaktuella ämnen som väcker frågor kring demokrati, jämlikhet och kopplingen mellan dåtid och nutid.

Att undervisa om kontroversiella frågor
Om frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i klassrummet. Vi presenterar ett utbildningsmaterial från Europarådet som ska ge stöd för lärare och rektorer. Du får prova på några övningar. 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.