En eftermiddag om hur du kan använda Skolverkets kompetensutvecklande material - träff 2. Intern anmälan.

Vi fortsätter arbetet  med utgångspunkt i Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och inventerar vilka möjligheter och utmaningar som finns på respektive enhet.

MedverkandeIann Lundegård

Iann Lundegård, docent och lektor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap och utbildning för hållbar utveckling på Stockholms universitet.

Iann Lundegårds föreläsning handlar om vilka förmågor våra elever behöver utrustas med för att möta en värld i accelererande förändring. Han förflyttar den didaktiska frågan från ett ”vad” till ett ”hur” och diskuterar, utifrån teori och med kopplingar till styrdokument och några praktiska exempel, hur undervisningen kan organiseras.

Medverkar gör även

  • Per Dahlbeck, universitetsadjunkt med lång pedagogisk erfarenhet från förskola och grundskola samt skolledarskap. Nu på Centrum för pedagogisk inspiration, Malmö.
  • Martin Flower och Bo Hellström, Den globala skolan.

 

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalaskolan.se