Ett seminarium om hållbar utveckling ur ett didaktiskt perspektiv. Öppen anmälan.

Vad innebär en god utbildning för alla? Vad handlar mål 4 om? Och delmål 4.7 i synnerhet? Hur kan vi transformera teori till praktik i undervisningssitituationer?
 
Varmt välkommen till ett seminarium med föreläsning och workshop!

 

Program

15.00   Inledning

Mölndals stad och Den globala skolan

15.30   Att vara lärare i Antropocens tidevarv 

Vad tänker du på när det pratas om hållbarhet och klimat i förhållande till skolans roll och din roll som lärare? Helen Hasslöf är lektor vid Malmö universitet med hållbarhet som fokus inom forskning och lärarutbildning. Hon diskuterar globala mål, hållbar utveckling och "radikal" omställning för klimatet utifrån ett didaktiskt och forskningsbaserat  perspektiv.  Kan skolan arbeta konkret för hållbarhet?

17.00   Slut

 

Anmälan

Anmälan till seminariet 18 november

Anmäl dig senast 11 november!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se