Ett seminarium med fokus på skolans värdegrund. Intern anmälan.

Skolans värdegrund omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Genom sitt demokratiska uppdrag ska skolan främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och inkluderande.

Hur kan man då som lärare vara en ansvarsfull ledare och praktisera ett hållbart Khazar Fatemiledarskap i sina mångfacetterade klassrum? Hur kan lärande för hållbar utveckling bidra till ett mer demokratiskt förhållningssätt där elevers röster blir hörda och respekterade?

Medverkar gör Mathias Demetriades, Den globala skolan, och Khazar Fatemi, journalist och dokumentärfilmare. Khazar Fatemi har framför allt jobbat för SVT, men även för amerikanska Huffington Post och CNN. 2016 visade SVT dokumentärserien Mathias Demetriades”Kultur i farozonen”, där Khazar Fatemi bland annat besökte Afghanistan, Syrien, Mali och Colombia och träffade människor som riskerar sitt liv för att rädda sin kultur och identitet. Hon är själv kurd, född i Iran och uppvuxen i Afghanistan. Till Sverige kom hon som flykting vid åtta års ålder. Här berättar hon om sina upplevelser och visar delar av sina filmer.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.