En förmiddag om lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030. Intern anmälan.

DGS online 2021-04-14-2.jpg

Hur kan vi få en mer nyanserad och rättvis bild av vår omvärld? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? Vad innebär globalt medborgarskap och ekologisk känslighet?

Varmt välkommen till ett seminarium online där vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030.

Medverkar gör naturpedagog Ingrid Waldenström och Mathias Demetriades från Den globala skolan.

Ingrid Waldenström   Mathias Demetriades

Anmälan

Anmälan sker internt.