Demokratisoppa med Martin Hultman från Chalmers. Öppen anmälan.

DGS online 2021-04-23.jpg

Under ett lunchseminarium djupdyker Martin Hultman, docent i vetenskapsteknik och miljöstudier vid Chalmers, i frågan om varför vi inte agerar på kunskapen vi har om klimatkrisen, trots att vi känt till klimatförändringarna i över tre decennier. 

Vilka verktyg erbjuder demokratin för att lösa de utmaningar vi står inför? Är den ett kortsiktigt, ineffektivt och otillräckligt sätt att hantera stora kriser som klimatnödläget? Med vetenskapen som grund diskuterar vi de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på demokratin som styrelseskick. Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatkrisen och hur kommer det sig att till exempel den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt motsätter sig klimatvetenskap?

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmäla dig via länken senast 22 april. Anmälan till seminariet "Kan demokrati lösa klimatkrisen?"

Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch kan lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Så länge pandemin pågår äger seminarierna rum online. Temat under 2021 är "Hot mot demokratin". Årets talare närmar sig på olika sätt konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt.

Demokratisopporna arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Sensus studieförbund, Svenska kyrkan i Jönköping och Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan. Under 2021 deltar även länsstyrelsen Jönköpings län och Demokrati 100 år i samarbetet.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se