Online: Hur gör vi stora frågor meningsfulla för barn och unga?

En eftermiddagsworkshop om lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Hur kan vi använda stora frågor i undervisningen och samtidigt göra dem meningsfulla för barn och unga? Hur kan vi arbeta ämnesintegrerat utifrån globala målen för hållbar utveckling.

Lotta Dessen JankellLotta Dessen Jankell leder en workshop för lärare och skolledare på gymnasiet. Lotta Dessen Jankell är själv gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.